Založení společnosti

Měsíční archív: Červenec 2014

Justice obchodní rejstřík od 1.1.2014

Chcete-li si zjistit přímé a přesné informace o podnikatelích, pak je ideálním místem právě obchodní rejstřík. Do tohoto veřejně přístupného obchodního rejstříku jsou zapisovány veškeré údaje o podnikatelích, společnostech a firmách a jejich hlavním předmětu podnikání.

Justice.cz je veřejným portálem soudnictví v České republice, který je spravován a zřizován Ministerstvem spravedlnosti.

Na oficiálních internetových stránkách Justice.cz se nachází dva veřejně přístupné rejstříky.

Obchodní a insolvenční rejstřík, ve kterém je možné dohledat veškeré údaje o právnických subjektech, které jsou v konkursu nebo o fyzických osobách, na které bylo a je v současné době uvaleno oddlužení. Ve veřejném rejstříku je možné vyhledávat na základě osobních údajů nebo podle originálního identifikačního čísla, které bylo osobě nebo subjektu přiděleno v době vyřízení živnosti nebo podnikání. Pokud je žadatel identifikačního čísla neznalý, lze zvolit pokročilé a podrobné vyhledávání.

Oficiální internetové stránky Justice.cz poskytují i některé veřejně přístupné kontakty v rámci osob pracujících v některých organizacích. Lze tak získat spojení například na osoby ze soudů, ministerstev a dalších státních organizací nebo podniků, které jsou plně v provozu. Na stránkách jsou mimo jiné k dispozici aktuální informace a zprávy týkající se nejen občanského zákona.

Obchodní rejstřík, jak již bylo řečeno, je veřejným seznamem, ze kterého je možné pořizovat opisy a kopie – jde-li o veřejně přístupné informace. Kromě spisů jsou k dispozici i podrobné údaje o společnosti, o její činnosti a době provozu. V úplném výpisu z obchodního rejstříku jsou uvedeny mimo jiné i informace o společnících ve společnostech a firmách, o předmětu podnikání nebo statutárních orgánech.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je spravován Živnostenským úřadem a jedná se o rozsáhlý informační systém, který eviduje veškeré údaje související s provozováním živností v České republice i v zahraničí. Tento veřejný seznam je provozován formou elektronickou a je tak k dispozici všem, v jejichž zájmu je například ověření si živnostenského oprávnění dané osoby. Jak tedy v rejstříku hledat?

Živnostenský rejstřík má k dispozici poměrně podrobný vyhledávač, díky kterému se snadno může každý dostat k požadovaným informacím. Vyhledávat je možné jak podle fyzické osoby, tak i podle právnického subjektu, který je v živnostenském rejstříku evidován. U subjektů je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla, což je nejjednodušší řešení, protože identifikační číslo má každý podnikatel originální, tím pádem se okamžitě dočkáte výsledku. U osob je možné vyhledávat na základě jména, příjmení, případně na základě informací o trvalém bydlišti.

Nezapomínejte ale ani na poslední bod, kterým je omezení platnosti živnostenského oprávnění. Lze totiž vyhledávat jen mezi těmi osobami a subjekty, které jsou platné, ale i mezi těmi neplatnými, například pokud byla živnost pozastavena.

U každé osoby nebo subjektu je uvedeno identifikační číslo, informace zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, sídlo společnosti nebo místo vykonávání činnosti a další informace týkající se předmětu podnikání nebo živnosti. Do živnostenského rejstříku jsou zcela automaticky zařazeni ti, kdo si vyřídí na patřičném živnostenském úřadu živnostenské oprávnění, na jehož základě je možné vykonávat danou pracovní činnost.

Společně s živnostenským oprávněním ale vzniká i povinnost přihlásit se k dani z příjmu fyzických osob a platbě záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti a zahrnuje veškeré velmi podrobné informace týkající se všech oficiálně vedených dlužníků. Insolvenční rejstřík je tedy seznam dlužníků se všemi potřebnými údaji, z nichž jsou samozřejmě zveřejněny jen některé povolené a veřejně přístupné údaje.¨

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný seznam, do kterého mohou libovolně nahlížet všechny osoby, mohou si z něj pořizovat opisy i kopie jakékoli osoby. O kompletní výpis je možné žádat jak na pobočkách České pošty, kde je mimo jiné možné pořídit i další výpisy, například výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku trestů.

V insolvenčním rejstříku jsou vedeny osoby a subjekty, které podléhají insolvenčnímu řízení. Může se jednat jak o fyzické a právnické osoby, tak i o nepodnikatelské subjekty. U každé osoby nebo subjektu je možné přesně zjistit, zda právě v jeho záležitosti probíhá oddlužení nebo konkurs. V souvislosti se subjektem jsou zapisovány všechny údaje, které stanovují právní předpisy.

  • jméno subjektu nebo společnost 
  • důvod insolvence 
  • identifikační číslo subjektu
  • u fyzických osob rodné číslo nebo datum narození 
  • trvalé bydliště nebo sídlo společnosti

Mimo výše zmíněných údajů a informací je možné u některých subjektů nebo osob dohledat skutečnost, proč bylo insolvenční řízení zahájeno a v jaké věci. Dále je možné dohledat informace o některých událostech, které jsou přímo spojeny s daným insolvenčním řízením – pokud jde o informace veřejné. V insolvenčním rejstříku je možné hledat online. V současné době je v provozu hned několik stránek, kde je možné zejména podle jména a příjmení nebo identifikačního čísla dohledat potřebnou osobu nebo subjekt v insolvenci.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpis obchodního rejstříku

Do obchodního rejstříku je automaticky zařazen každý podnikatelský subjekt, který se přihlásil k podnikání na patřičném krajském soudu. V obchodním rejstříku jsou vedeny všechny společnosti a další subjekty, které vyvíjí podnikatelskou činnost – i fyzické osoby, přičemž výpis z obchodního rejstříku je k dispozici každému, kdo si takový výpis vyžádá nebo si jej najde na veřejně přístupném internetovém portálu.

Výpisy z obchodního rejstříku se obecně rozdělují na dvě trošku odlišné listiny. Jednou z nich je ověřený výpis z obchodního rejstříku, o který si na krajském soudu může zažádat jen ta osoba, která má v ruce patřičné oprávnění.

Druhou listinou je pak informativní výpis, který je k dispozici každému a zcela zdarma, je veřejně přístupný běžně na internetu. V informativním výpisu pochopitelně zájemci nenajdou některé podrobné údaje, které slouží výhradně očím tomu určeným. Výhodou informačního rejstříku je, že je jednak dostupný každému, navíc rychlost vyhledání je naprosto nezpochybnitelná. Výpisy lze na základě různých kritérií vztahujících se k podnikatelskému subjektu nebo společnosti vyhledat na k tomu pověřených internetových stránkách, kde jsou veškeré informace pravidelně aktualizovány a obměňovány.

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje jak přesný název a sídlo společnosti nebo podnikatelského subjektu, tak i například předmět podnikání, právní formu, identifikaci statutárních orgánů nebo identifikační číslo podnikatele. Výpis se hodí mít v ruce zejména při vyřizování některých právních záležitostí, kde je předmětem právě onen úplný výpis. Ve veřejném seznamu je tedy možné dohledat prakticky kohokoli, kdo vykonává nějakou podnikatelskou činnost.

Pokud tato osoba nebo společnost v rejstříku není zaznamenána, s největší pravděpodobností již ukončila svou podnikatelskou činnost, čímž byla automaticky vyřazena z obchodního rejstříku.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář