Založení společnosti

Archív

Je koupě ready made stále výhodnější než založení vlastní firmy?

Historie prodeje ready made společností v Čechách sahá opravdu daleko. Po mnoho let tyto firmy představovaly jedinou možnost, jak si zajistit společnost do druhého dne. Navíc byly skvělým řešením i pro neznalého člověka, který raději než aby ztrácel čas čekáním na úřadech, se věnoval svému byznysu. Zákon o obchodních korporacích, platný již přes dva roky, ale přináší nové možnosti – například založení společnosti s ručením omezeným během jediného dne.
Ready made firma pro okamžitý start podnikání
S ready made společností začnete podnikat okamžitě. Nemusíte čekat, než si vyřídíte veškeré potřebné papírování na úřadech nebo než se zapíše váš základní kapitál. Společnost je připravená k zahájení vaší činnosti ihned.
Má složený základní kapitál, vyřízené živnosti a potřebné registrace, přidělené identifikační číslo nebo zajištěné sídlo. Pouze si ji převedete na své jméno. Tento přepis probíhá okamžitě. Často se využívá ready made s.r.o., ready made a.s. nebo SE.
Založení společnosti na klíč
Alternativou k ready made s.r.o. je založení s.r.o. na klíč. To znamená, že oslovíte specialistu a u něj si vyřídíte vše potřebné. Jak dlouho založení na klíč trvá a kolik se za tuto službu platí? Doba trvání je individuální. Někde vám založí společnost do druhého dne, jinde čekáte třeba celý týden nebo i déle.
Čím dříve bude společnost připravená, tím více za ni samozřejmě zaplatíte. V průměru se cena aktuálně pohybuje od 17 000 do 23 000 Kč bez DPH. Například u Companies.cz získáte společnost za jediný den za 22 900 Kč bez DPH. Pokud vám ale nevadí počkat si na ni několik dní, zaplatíte pouze 17 900 Kč bez DPH. Tato cena je konečná a vy nemusíte platit žádné další poplatky.
Balíček založení firmy obsahuje například přípravu veškeré potřebné dokumentace, zajištění notáře včetně úhrady notářských poplatků, vyřízení volných živností, registraci k dani z příjmu nebo kolky pro zápis do obchodního rejstříku i samotné zapsání. Pokud se pro svou vlastní firmu rozhodnete, není nic jednoduššího než si domluvit schůzku právě v Companies.cz.

Vložil Jak založit, Počáteční kapitál | Štítek , | Zanechat komentář

Justice obchodní rejstřík od 1.1.2014

Chcete-li si zjistit přímé a přesné informace o podnikatelích, pak je ideálním místem právě obchodní rejstřík. Do tohoto veřejně přístupného obchodního rejstříku jsou zapisovány veškeré údaje o podnikatelích, společnostech a firmách a jejich hlavním předmětu podnikání.

Justice.cz je veřejným portálem soudnictví v České republice, který je spravován a zřizován Ministerstvem spravedlnosti.

Na oficiálních internetových stránkách Justice.cz se nachází dva veřejně přístupné rejstříky.

Obchodní a insolvenční rejstřík, ve kterém je možné dohledat veškeré údaje o právnických subjektech, které jsou v konkursu nebo o fyzických osobách, na které bylo a je v současné době uvaleno oddlužení. Ve veřejném rejstříku je možné vyhledávat na základě osobních údajů nebo podle originálního identifikačního čísla, které bylo osobě nebo subjektu přiděleno v době vyřízení živnosti nebo podnikání. Pokud je žadatel identifikačního čísla neznalý, lze zvolit pokročilé a podrobné vyhledávání.

Oficiální internetové stránky Justice.cz poskytují i některé veřejně přístupné kontakty v rámci osob pracujících v některých organizacích. Lze tak získat spojení například na osoby ze soudů, ministerstev a dalších státních organizací nebo podniků, které jsou plně v provozu. Na stránkách jsou mimo jiné k dispozici aktuální informace a zprávy týkající se nejen občanského zákona.

Obchodní rejstřík, jak již bylo řečeno, je veřejným seznamem, ze kterého je možné pořizovat opisy a kopie – jde-li o veřejně přístupné informace. Kromě spisů jsou k dispozici i podrobné údaje o společnosti, o její činnosti a době provozu. V úplném výpisu z obchodního rejstříku jsou uvedeny mimo jiné i informace o společnících ve společnostech a firmách, o předmětu podnikání nebo statutárních orgánech.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je spravován Živnostenským úřadem a jedná se o rozsáhlý informační systém, který eviduje veškeré údaje související s provozováním živností v České republice i v zahraničí. Tento veřejný seznam je provozován formou elektronickou a je tak k dispozici všem, v jejichž zájmu je například ověření si živnostenského oprávnění dané osoby. Jak tedy v rejstříku hledat?

Živnostenský rejstřík má k dispozici poměrně podrobný vyhledávač, díky kterému se snadno může každý dostat k požadovaným informacím. Vyhledávat je možné jak podle fyzické osoby, tak i podle právnického subjektu, který je v živnostenském rejstříku evidován. U subjektů je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla, což je nejjednodušší řešení, protože identifikační číslo má každý podnikatel originální, tím pádem se okamžitě dočkáte výsledku. U osob je možné vyhledávat na základě jména, příjmení, případně na základě informací o trvalém bydlišti.

Nezapomínejte ale ani na poslední bod, kterým je omezení platnosti živnostenského oprávnění. Lze totiž vyhledávat jen mezi těmi osobami a subjekty, které jsou platné, ale i mezi těmi neplatnými, například pokud byla živnost pozastavena.

U každé osoby nebo subjektu je uvedeno identifikační číslo, informace zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, sídlo společnosti nebo místo vykonávání činnosti a další informace týkající se předmětu podnikání nebo živnosti. Do živnostenského rejstříku jsou zcela automaticky zařazeni ti, kdo si vyřídí na patřičném živnostenském úřadu živnostenské oprávnění, na jehož základě je možné vykonávat danou pracovní činnost.

Společně s živnostenským oprávněním ale vzniká i povinnost přihlásit se k dani z příjmu fyzických osob a platbě záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti a zahrnuje veškeré velmi podrobné informace týkající se všech oficiálně vedených dlužníků. Insolvenční rejstřík je tedy seznam dlužníků se všemi potřebnými údaji, z nichž jsou samozřejmě zveřejněny jen některé povolené a veřejně přístupné údaje.¨

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný seznam, do kterého mohou libovolně nahlížet všechny osoby, mohou si z něj pořizovat opisy i kopie jakékoli osoby. O kompletní výpis je možné žádat jak na pobočkách České pošty, kde je mimo jiné možné pořídit i další výpisy, například výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku trestů.

V insolvenčním rejstříku jsou vedeny osoby a subjekty, které podléhají insolvenčnímu řízení. Může se jednat jak o fyzické a právnické osoby, tak i o nepodnikatelské subjekty. U každé osoby nebo subjektu je možné přesně zjistit, zda právě v jeho záležitosti probíhá oddlužení nebo konkurs. V souvislosti se subjektem jsou zapisovány všechny údaje, které stanovují právní předpisy.

  • jméno subjektu nebo společnost 
  • důvod insolvence 
  • identifikační číslo subjektu
  • u fyzických osob rodné číslo nebo datum narození 
  • trvalé bydliště nebo sídlo společnosti

Mimo výše zmíněných údajů a informací je možné u některých subjektů nebo osob dohledat skutečnost, proč bylo insolvenční řízení zahájeno a v jaké věci. Dále je možné dohledat informace o některých událostech, které jsou přímo spojeny s daným insolvenčním řízením – pokud jde o informace veřejné. V insolvenčním rejstříku je možné hledat online. V současné době je v provozu hned několik stránek, kde je možné zejména podle jména a příjmení nebo identifikačního čísla dohledat potřebnou osobu nebo subjekt v insolvenci.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpis obchodního rejstříku

Do obchodního rejstříku je automaticky zařazen každý podnikatelský subjekt, který se přihlásil k podnikání na patřičném krajském soudu. V obchodním rejstříku jsou vedeny všechny společnosti a další subjekty, které vyvíjí podnikatelskou činnost – i fyzické osoby, přičemž výpis z obchodního rejstříku je k dispozici každému, kdo si takový výpis vyžádá nebo si jej najde na veřejně přístupném internetovém portálu.

Výpisy z obchodního rejstříku se obecně rozdělují na dvě trošku odlišné listiny. Jednou z nich je ověřený výpis z obchodního rejstříku, o který si na krajském soudu může zažádat jen ta osoba, která má v ruce patřičné oprávnění.

Druhou listinou je pak informativní výpis, který je k dispozici každému a zcela zdarma, je veřejně přístupný běžně na internetu. V informativním výpisu pochopitelně zájemci nenajdou některé podrobné údaje, které slouží výhradně očím tomu určeným. Výhodou informačního rejstříku je, že je jednak dostupný každému, navíc rychlost vyhledání je naprosto nezpochybnitelná. Výpisy lze na základě různých kritérií vztahujících se k podnikatelskému subjektu nebo společnosti vyhledat na k tomu pověřených internetových stránkách, kde jsou veškeré informace pravidelně aktualizovány a obměňovány.

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje jak přesný název a sídlo společnosti nebo podnikatelského subjektu, tak i například předmět podnikání, právní formu, identifikaci statutárních orgánů nebo identifikační číslo podnikatele. Výpis se hodí mít v ruce zejména při vyřizování některých právních záležitostí, kde je předmětem právě onen úplný výpis. Ve veřejném seznamu je tedy možné dohledat prakticky kohokoli, kdo vykonává nějakou podnikatelskou činnost.

Pokud tato osoba nebo společnost v rejstříku není zaznamenána, s největší pravděpodobností již ukončila svou podnikatelskou činnost, čímž byla automaticky vyřazena z obchodního rejstříku.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpis z živnostenského rejstříku

Je-li schváleno živnostenské oprávnění, automaticky je subjekt zařazen do rozsáhlé databáze živnostenského rejstříku. Výpisem tak živnostník prohlašuje, že má způsobilost k úkonům, k nimž se v souvislosti s živnostenským oprávněním zavázal. O výpis je v současné době možné žádat jak formou tištěnou, tak i v elektronické podobě. A to hned na dvou místech, která jsou dostupná prakticky každému z nás.

O výpis z živnostenského rejstříku může zažádat jen ta osoba, která je k tomu pověřena.

Buď samotný živnostník, k němuž se výpis vztahuje nebo osoba, která má v ruce notářsky ověřenou plnou moc – v tomto případě je to složitější cesta, ale je možná. Žádat o výpis je možné buď na samotném úřadu, což zajisté znamená poměrně dlouhé fronty a vyplnění žádosti, nebo na pobočkách České pošty. Právě tam si žadatel může bez problémů a dlouhého vyčkávání odnést výpis z živnostenského rejstříku a to za minimální poplatek 50-, Kč. Společně s výpisem z živnostenského rejstříku je mimo jiné na České poště možné žádat o výpis z trestního rejstříku opět za stejný poplatek.

V současné době je plně v provozu internetový portál Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou k dispozici některé údaje o osobách samostatně výdělečně činných. Na základě kritérií poměrně jednoduchého vyhledávače je možné najít konkrétní osobu a informovat se tak o její podnikatelské činnosti. Konkrétními údaji se myslí buď osobní údaje, jako je například jméno, příjmení nebo místo podnikání, případně identifikační číslo dané osoby nebo subjektu.

Po zadání kritérií se tak můžete informovat o tom, v jaké oblasti daná osoba vykonává svou činnost, případně jakou dobu.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík dlužníků

Insolvenční rejstřík dlužníků není na internetu rozhodně žádnou novinkou. Jde o veřejně přístupný seznam, ve kterém jsou zapsány a uvedeny veškeré podrobné informace o subjektech, které podléhají insolvenci. Mezi zapisované subjekty se řadí jak fyzické osoby v rámci kterých bylo zahájeno insolvenční řízení, tak i právnické osoby nebo nepodnikatelské subjekty. Ke každé ze zmíněných osob se pochopitelně vztahuje jiný název v rámci insolvence, smysl je však naprosto stejný.

Insolvenční řízení je název oficiální v rámci fyzických osob, u právnických osob je používán termín konkurs a naopak u osob, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost, jde o oddlužení. Tyto termíny je vhodné znát, budete se daleko snáze orientovat v zápisech insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je veden patřičnými krajskými soudy, které jej zároveň spravují.

Pravidelné sledování insolvenčního rejstříku se vyplatí zejména podnikatelům.

V tomto případě totiž tak mohou celkem snadno sledovat, s kým nadále nebo vůbec neuzavírat obchodní kontakty, případně kdo by mohl pro společnost znamenat určité riziko. Je-li totiž společnost v insolvenci, rozhodně to nevypovídá o tom, že by vám za splněnou a dodanou zakázku zaplatil v termínu nebo dokonce vůbec zaplatil. Firmy pravidelným sledováním tak chrání hlavně samy sebe.

Do insolvenčního rejstříku jsou zapisovány různé údaje spojené s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty. Jde zejména o osobní údaje včetně rodných čísel, aby bylo možné konkrétně identifikovat danou osobu. U firem nechybí identifikační čísla a další informace týkající se dlužníka, které stanovují právní předpisy.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit s.r.o. od 1.1.2014

Se začátkem roku 2014 vyšel v platnost nový občanský zákoník, který přinesl celou řadu změn. Některé výrazné změny se samozřejmě týkají i založení nové společnosti s ručením omezeným a lze jen spekulovat, zda se jedná o výhody nebo nevýhody.

V minulých letech byl zapotřebí k založení společnosti minimální kapitál ve výši 200 000,- Kč. Od nového roku jde ale o částku 1,- Kč, což je pro řadu začínajících podnikatelů velmi výhodné vzhledem k tomu, že začátky podnikání nejsou finančně nijak jednoduché. Ačkoli se vstupní kapitál značně snížil, o papírování a kolečko na úřadech rozhodně nouze nebude. Ta totiž začínající podnikatele čeká tak jako tak.

Zdlouhavým administrativním postupům a poplatkům se v tomto případě nevyhnete ani v případě, že ve vstupním kapitálu nefiguruje žádná závratně vysoká částka. Vyřízení sídla společnosti, následně vyřízení veškerých notářských zápisů, návštěva živnostenského úřadu a pojišťoven, nakonec podání žádosti na soud, aby byla vaše budoucí společnost zapsána v obchodním rejstříku.

Při celém procesu je navíc poměrně vysoké riziko, že v některém dokumentu uděláte chybu, s tím se samozřejmě celá věc ještě prodlužuje a mnohdy dokonce prodražuje.

V současné době jsou dokonce k dispozici již před založené společnosti s ručením omezeným. Jde o tzv. ready made společnosti, které koupíte již jako hotové firmy, se kterými pak nakládáte, jak uznáte sami za vhodné. Ušetříte si tak veškeré starosti s papírováním, administrací a hlavně ono kolečko po úřadech ve vašem případě odpadá.

Vložil Počáteční kapitál | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit e-shop

Založení e-shopu je na první pohled snadné řešení, jak rychle a bez odchodu do pevného zaměstnání přijít k pěkným penězům. Taková idea je samozřejmě pěkná, ale v praxi to nefunguje ani zdaleka tak snadno. Stejně jako ke každé podnikatelské činnosti, i k založení e-shopu je nutné mít k dispozici kapitál. Čím vyšší, tím lepší. Pochopitelně.

Pokud už máte kamennou prodejnu, kterou pouze chcete rozšířit o internetový obchod, máte na jednu stranu vyhráno. Obchod na internetu zřídíte a postupně tak budete vyřizovat objednávky, přičemž hlavní zdroj obživy už máte vlastně zajištěn kamennou prodejnou.

E-shop tak povede k tomu, aby se vaše prodejna dále rozvíjela a vy jste vydělávali o něco víc. Ať už budete nabízet jakékoli zboží, vždy je nutné vědět, co všechno by měl e-shop na stránkách mít a jaké podmínky je nutné splňovat.

V první řadě nezapomínejte, že ať už budete prodávat cokoli, od bílé elektroniky až po kvalitní potraviny, váš internetový obchod musí mít zveřejněn reklamační řád, obchodní podmínky a identifikační údaje společnosti. Bez těchto náležitostí není možné e-shop spustit do provozu, aniž byste později museli řešit nepříjemné potíže.

Pokud jde o založení internetového obchodu jako takového, rozhodně se v tomto případě vyplatí kupovat již hotové stránky. Rozhodnete-li se svěřit celou věc do rukou programátorovi, což je rozhodně v případě nezkušeností dobrým řešením, navrhněte si nebo si nechejte navrhnout design, kterým se web bude řídit.

Samotný programátor by měl na základě vašich požadavků vybrat takový systém, který bude nejen naprosto vhodný, ale navíc na něm bude možné postavit celý e-shop na základě vámi zadaných kritérií.

Vložil Internetové obchody | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit spolek

K založení spolku je zapotřebí minimálně tří osob, které k založení spolku vedou společné zájmy, a pokud se plně shodnou na obsahu stanov, jež se ke spolku vztahují. V první řadě nutno zmínit, že k založení spolku nemůže vést jakákoli výdělečná nebo podnikatelská činnost, za jejímž účelem je možné vydělat peníze. To ale jen v případě, že vydělání peněz nevede přímo k podpoře hlavní činnosti. Ještě před založením spolku jako takového je tedy nutné, aby si jeho zakladatelé plně stanovili, jaký bude hlavní účel spolku. Lze sem zařadit například ochranu přírody a krajiny apod.

Spolek se při svém založení stává právnickou osobou a tak je pochopitelně nutné, aby při jeho založení byly sestaveny jednotlivé a plně komentované stanovy, kterými se během let spolek bude plně řídit. Stanovy zakládají zakladatelé, ale vždy musí být notářky ověřeny a musí být učiněn notářský zápis, který nabývá právní formy. Základní stanovy spolku musí obsahovat minimálně tyto body:

  • název spolku 
  • účel spolku 
  • sídlo spolku 
  • práva a povinnosti členů spolku 
  • určení statutárního orgánu spolku 

Ke každému výše zmíněnému bodu se pochopitelně vztahují určité podmínky a náležitosti, které je nutné zahrnout do zápisu. Název spolku nesmí být klamný a podle zákona musí obsahovat slovo spolek, aby bylo na první pohled patrné, oč se vlastně jedná. Účel spolku je nutné přesně definovat, jedná se o činnost, kterou se spolek bude přímo zabývat jako svou hlavní činností. Sídlo spolku je nutné zapsat do stanov jako kompletní adresu. Ať už jde o jakoukoli adresu, vždy je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti. Nelze zapomenout ani na to, že ve stanovách musí být přesně uvedeno, kdo je prvním členem založeného spolku.

Vložil Jak založit | Štítek , , , | Zanechat komentář