Založení společnosti

Archív kategorií: Jak založit

Je koupě ready made stále výhodnější než založení vlastní firmy?

Historie prodeje ready made společností v Čechách sahá opravdu daleko. Po mnoho let tyto firmy představovaly jedinou možnost, jak si zajistit společnost do druhého dne. Navíc byly skvělým řešením i pro neznalého člověka, který raději než aby ztrácel čas čekáním na úřadech, se věnoval svému byznysu. Zákon o obchodních korporacích, platný již přes dva roky, ale přináší nové možnosti – například založení společnosti s ručením omezeným během jediného dne.
Ready made firma pro okamžitý start podnikání
S ready made společností začnete podnikat okamžitě. Nemusíte čekat, než si vyřídíte veškeré potřebné papírování na úřadech nebo než se zapíše váš základní kapitál. Společnost je připravená k zahájení vaší činnosti ihned.
Má složený základní kapitál, vyřízené živnosti a potřebné registrace, přidělené identifikační číslo nebo zajištěné sídlo. Pouze si ji převedete na své jméno. Tento přepis probíhá okamžitě. Často se využívá ready made s.r.o., ready made a.s. nebo SE.
Založení společnosti na klíč
Alternativou k ready made s.r.o. je založení s.r.o. na klíč. To znamená, že oslovíte specialistu a u něj si vyřídíte vše potřebné. Jak dlouho založení na klíč trvá a kolik se za tuto službu platí? Doba trvání je individuální. Někde vám založí společnost do druhého dne, jinde čekáte třeba celý týden nebo i déle.
Čím dříve bude společnost připravená, tím více za ni samozřejmě zaplatíte. V průměru se cena aktuálně pohybuje od 17 000 do 23 000 Kč bez DPH. Například u Companies.cz získáte společnost za jediný den za 22 900 Kč bez DPH. Pokud vám ale nevadí počkat si na ni několik dní, zaplatíte pouze 17 900 Kč bez DPH. Tato cena je konečná a vy nemusíte platit žádné další poplatky.
Balíček založení firmy obsahuje například přípravu veškeré potřebné dokumentace, zajištění notáře včetně úhrady notářských poplatků, vyřízení volných živností, registraci k dani z příjmu nebo kolky pro zápis do obchodního rejstříku i samotné zapsání. Pokud se pro svou vlastní firmu rozhodnete, není nic jednoduššího než si domluvit schůzku právě v Companies.cz.

Vložil Jak založit, Počáteční kapitál | Štítek , | Zanechat komentář

Jak založit spolek

K založení spolku je zapotřebí minimálně tří osob, které k založení spolku vedou společné zájmy, a pokud se plně shodnou na obsahu stanov, jež se ke spolku vztahují. V první řadě nutno zmínit, že k založení spolku nemůže vést jakákoli výdělečná nebo podnikatelská činnost, za jejímž účelem je možné vydělat peníze. To ale jen v případě, že vydělání peněz nevede přímo k podpoře hlavní činnosti. Ještě před založením spolku jako takového je tedy nutné, aby si jeho zakladatelé plně stanovili, jaký bude hlavní účel spolku. Lze sem zařadit například ochranu přírody a krajiny apod.

Spolek se při svém založení stává právnickou osobou a tak je pochopitelně nutné, aby při jeho založení byly sestaveny jednotlivé a plně komentované stanovy, kterými se během let spolek bude plně řídit. Stanovy zakládají zakladatelé, ale vždy musí být notářky ověřeny a musí být učiněn notářský zápis, který nabývá právní formy. Základní stanovy spolku musí obsahovat minimálně tyto body:

  • název spolku 
  • účel spolku 
  • sídlo spolku 
  • práva a povinnosti členů spolku 
  • určení statutárního orgánu spolku 

Ke každému výše zmíněnému bodu se pochopitelně vztahují určité podmínky a náležitosti, které je nutné zahrnout do zápisu. Název spolku nesmí být klamný a podle zákona musí obsahovat slovo spolek, aby bylo na první pohled patrné, oč se vlastně jedná. Účel spolku je nutné přesně definovat, jedná se o činnost, kterou se spolek bude přímo zabývat jako svou hlavní činností. Sídlo spolku je nutné zapsat do stanov jako kompletní adresu. Ať už jde o jakoukoli adresu, vždy je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti. Nelze zapomenout ani na to, že ve stanovách musí být přesně uvedeno, kdo je prvním členem založeného spolku.

Vložil Jak založit | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit živnost

Založení živnosti rozhodně není nic těžkého nebo příliš zdlouhavého ba ani dokonce finančně náročného. Dříve se říkalo živnostenský list, v současné době jej ale nahradil termín živnostenské oprávnění. O živnostenské oprávnění je vždy nutné žádat v místě trvalého bydliště.

V první řadě je nutné, abyste si zvolili druh živnosti, kterou budete vykonávat. Velká většina živností se řadí do kategorie tzv. volných živností, kde není nutné dokládat ani mít k dispozici žádné osvědčení o způsobilosti vykonávat tuto činnosti ani případný doklad o praxi v oboru. Pokud jsou ale odborné znalosti podmínkou, pak je nutné vše doložit – jde o živnosti řemeslné, vázané a koncesované. A jak již bylo řečeno, založení živnosti je velmi jednoduché. Na živnostenském úřadu tedy stačí, když vyplníte jednotný registrační formulář, uhradíte poplatek ve výši 1 000,- Kč a máte prakticky vystaráno.

Živnostenské oprávnění získáváte během zhruba dvou týdnů, přičemž výpis z živnostenského rejstříku obdržíte už během jednoho týdne.

Vyplněním formuláře totiž ohlašujete svou živnost a v souvislosti s formulářem se zároveň zavazujete k plnění určitých povinností. Jednak se tak zaregistrujete k dani z příjmu fyzických osob, zdravotního a sociálního pojištění. Nutno zmínit, že zálohy na veškeré pojištění jsou v souvislosti s živností daleko vyšší, než kdybyste si sociální a zdravotní pojištění platili sami a nebyli zaměstnáni u žádného konkrétního zaměstnavatele. Rozdíly ve výši plateb za pojištění se vztahují zejména k tomu, zda živnost berete jako hlavní zdroj obživy nebo jen jako přivýdělek.

Při pouhém přivýdělku činí minimální záloha na sociální pojištění zhruba 700,- Kč, u hlavní činnosti je to více jak 1 800,- Kč. Pokud jde o pojištění zdravotní, zde je stanovena částka na zhruba 1 600,- Kč.

Vložil Jak založit | Štítek , , , | Zanechat komentář