Založení společnosti

Archív kategorií: Obchodní rejstříky

Justice obchodní rejstřík od 1.1.2014

Chcete-li si zjistit přímé a přesné informace o podnikatelích, pak je ideálním místem právě obchodní rejstřík. Do tohoto veřejně přístupného obchodního rejstříku jsou zapisovány veškeré údaje o podnikatelích, společnostech a firmách a jejich hlavním předmětu podnikání.

Justice.cz je veřejným portálem soudnictví v České republice, který je spravován a zřizován Ministerstvem spravedlnosti.

Na oficiálních internetových stránkách Justice.cz se nachází dva veřejně přístupné rejstříky.

Obchodní a insolvenční rejstřík, ve kterém je možné dohledat veškeré údaje o právnických subjektech, které jsou v konkursu nebo o fyzických osobách, na které bylo a je v současné době uvaleno oddlužení. Ve veřejném rejstříku je možné vyhledávat na základě osobních údajů nebo podle originálního identifikačního čísla, které bylo osobě nebo subjektu přiděleno v době vyřízení živnosti nebo podnikání. Pokud je žadatel identifikačního čísla neznalý, lze zvolit pokročilé a podrobné vyhledávání.

Oficiální internetové stránky Justice.cz poskytují i některé veřejně přístupné kontakty v rámci osob pracujících v některých organizacích. Lze tak získat spojení například na osoby ze soudů, ministerstev a dalších státních organizací nebo podniků, které jsou plně v provozu. Na stránkách jsou mimo jiné k dispozici aktuální informace a zprávy týkající se nejen občanského zákona.

Obchodní rejstřík, jak již bylo řečeno, je veřejným seznamem, ze kterého je možné pořizovat opisy a kopie – jde-li o veřejně přístupné informace. Kromě spisů jsou k dispozici i podrobné údaje o společnosti, o její činnosti a době provozu. V úplném výpisu z obchodního rejstříku jsou uvedeny mimo jiné i informace o společnících ve společnostech a firmách, o předmětu podnikání nebo statutárních orgánech.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je spravován Živnostenským úřadem a jedná se o rozsáhlý informační systém, který eviduje veškeré údaje související s provozováním živností v České republice i v zahraničí. Tento veřejný seznam je provozován formou elektronickou a je tak k dispozici všem, v jejichž zájmu je například ověření si živnostenského oprávnění dané osoby. Jak tedy v rejstříku hledat?

Živnostenský rejstřík má k dispozici poměrně podrobný vyhledávač, díky kterému se snadno může každý dostat k požadovaným informacím. Vyhledávat je možné jak podle fyzické osoby, tak i podle právnického subjektu, který je v živnostenském rejstříku evidován. U subjektů je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla, což je nejjednodušší řešení, protože identifikační číslo má každý podnikatel originální, tím pádem se okamžitě dočkáte výsledku. U osob je možné vyhledávat na základě jména, příjmení, případně na základě informací o trvalém bydlišti.

Nezapomínejte ale ani na poslední bod, kterým je omezení platnosti živnostenského oprávnění. Lze totiž vyhledávat jen mezi těmi osobami a subjekty, které jsou platné, ale i mezi těmi neplatnými, například pokud byla živnost pozastavena.

U každé osoby nebo subjektu je uvedeno identifikační číslo, informace zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, sídlo společnosti nebo místo vykonávání činnosti a další informace týkající se předmětu podnikání nebo živnosti. Do živnostenského rejstříku jsou zcela automaticky zařazeni ti, kdo si vyřídí na patřičném živnostenském úřadu živnostenské oprávnění, na jehož základě je možné vykonávat danou pracovní činnost.

Společně s živnostenským oprávněním ale vzniká i povinnost přihlásit se k dani z příjmu fyzických osob a platbě záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář