Založení společnosti

Archív kategorií: Výpisy z rejstříků

Výpis obchodního rejstříku

Do obchodního rejstříku je automaticky zařazen každý podnikatelský subjekt, který se přihlásil k podnikání na patřičném krajském soudu. V obchodním rejstříku jsou vedeny všechny společnosti a další subjekty, které vyvíjí podnikatelskou činnost – i fyzické osoby, přičemž výpis z obchodního rejstříku je k dispozici každému, kdo si takový výpis vyžádá nebo si jej najde na veřejně přístupném internetovém portálu.

Výpisy z obchodního rejstříku se obecně rozdělují na dvě trošku odlišné listiny. Jednou z nich je ověřený výpis z obchodního rejstříku, o který si na krajském soudu může zažádat jen ta osoba, která má v ruce patřičné oprávnění.

Druhou listinou je pak informativní výpis, který je k dispozici každému a zcela zdarma, je veřejně přístupný běžně na internetu. V informativním výpisu pochopitelně zájemci nenajdou některé podrobné údaje, které slouží výhradně očím tomu určeným. Výhodou informačního rejstříku je, že je jednak dostupný každému, navíc rychlost vyhledání je naprosto nezpochybnitelná. Výpisy lze na základě různých kritérií vztahujících se k podnikatelskému subjektu nebo společnosti vyhledat na k tomu pověřených internetových stránkách, kde jsou veškeré informace pravidelně aktualizovány a obměňovány.

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje jak přesný název a sídlo společnosti nebo podnikatelského subjektu, tak i například předmět podnikání, právní formu, identifikaci statutárních orgánů nebo identifikační číslo podnikatele. Výpis se hodí mít v ruce zejména při vyřizování některých právních záležitostí, kde je předmětem právě onen úplný výpis. Ve veřejném seznamu je tedy možné dohledat prakticky kohokoli, kdo vykonává nějakou podnikatelskou činnost.

Pokud tato osoba nebo společnost v rejstříku není zaznamenána, s největší pravděpodobností již ukončila svou podnikatelskou činnost, čímž byla automaticky vyřazena z obchodního rejstříku.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpis z živnostenského rejstříku

Je-li schváleno živnostenské oprávnění, automaticky je subjekt zařazen do rozsáhlé databáze živnostenského rejstříku. Výpisem tak živnostník prohlašuje, že má způsobilost k úkonům, k nimž se v souvislosti s živnostenským oprávněním zavázal. O výpis je v současné době možné žádat jak formou tištěnou, tak i v elektronické podobě. A to hned na dvou místech, která jsou dostupná prakticky každému z nás.

O výpis z živnostenského rejstříku může zažádat jen ta osoba, která je k tomu pověřena.

Buď samotný živnostník, k němuž se výpis vztahuje nebo osoba, která má v ruce notářsky ověřenou plnou moc – v tomto případě je to složitější cesta, ale je možná. Žádat o výpis je možné buď na samotném úřadu, což zajisté znamená poměrně dlouhé fronty a vyplnění žádosti, nebo na pobočkách České pošty. Právě tam si žadatel může bez problémů a dlouhého vyčkávání odnést výpis z živnostenského rejstříku a to za minimální poplatek 50-, Kč. Společně s výpisem z živnostenského rejstříku je mimo jiné na České poště možné žádat o výpis z trestního rejstříku opět za stejný poplatek.

V současné době je plně v provozu internetový portál Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou k dispozici některé údaje o osobách samostatně výdělečně činných. Na základě kritérií poměrně jednoduchého vyhledávače je možné najít konkrétní osobu a informovat se tak o její podnikatelské činnosti. Konkrétními údaji se myslí buď osobní údaje, jako je například jméno, příjmení nebo místo podnikání, případně identifikační číslo dané osoby nebo subjektu.

Po zadání kritérií se tak můžete informovat o tom, v jaké oblasti daná osoba vykonává svou činnost, případně jakou dobu.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář