Založení společnosti

Archív štítků: Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti a zahrnuje veškeré velmi podrobné informace týkající se všech oficiálně vedených dlužníků. Insolvenční rejstřík je tedy seznam dlužníků se všemi potřebnými údaji, z nichž jsou samozřejmě zveřejněny jen některé povolené a veřejně přístupné údaje.¨

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný seznam, do kterého mohou libovolně nahlížet všechny osoby, mohou si z něj pořizovat opisy i kopie jakékoli osoby. O kompletní výpis je možné žádat jak na pobočkách České pošty, kde je mimo jiné možné pořídit i další výpisy, například výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku trestů.

V insolvenčním rejstříku jsou vedeny osoby a subjekty, které podléhají insolvenčnímu řízení. Může se jednat jak o fyzické a právnické osoby, tak i o nepodnikatelské subjekty. U každé osoby nebo subjektu je možné přesně zjistit, zda právě v jeho záležitosti probíhá oddlužení nebo konkurs. V souvislosti se subjektem jsou zapisovány všechny údaje, které stanovují právní předpisy.

  • jméno subjektu nebo společnost 
  • důvod insolvence 
  • identifikační číslo subjektu
  • u fyzických osob rodné číslo nebo datum narození 
  • trvalé bydliště nebo sídlo společnosti

Mimo výše zmíněných údajů a informací je možné u některých subjektů nebo osob dohledat skutečnost, proč bylo insolvenční řízení zahájeno a v jaké věci. Dále je možné dohledat informace o některých událostech, které jsou přímo spojeny s daným insolvenčním řízením – pokud jde o informace veřejné. V insolvenčním rejstříku je možné hledat online. V současné době je v provozu hned několik stránek, kde je možné zejména podle jména a příjmení nebo identifikačního čísla dohledat potřebnou osobu nebo subjekt v insolvenci.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík dlužníků

Insolvenční rejstřík dlužníků není na internetu rozhodně žádnou novinkou. Jde o veřejně přístupný seznam, ve kterém jsou zapsány a uvedeny veškeré podrobné informace o subjektech, které podléhají insolvenci. Mezi zapisované subjekty se řadí jak fyzické osoby v rámci kterých bylo zahájeno insolvenční řízení, tak i právnické osoby nebo nepodnikatelské subjekty. Ke každé ze zmíněných osob se pochopitelně vztahuje jiný název v rámci insolvence, smysl je však naprosto stejný.

Insolvenční řízení je název oficiální v rámci fyzických osob, u právnických osob je používán termín konkurs a naopak u osob, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost, jde o oddlužení. Tyto termíny je vhodné znát, budete se daleko snáze orientovat v zápisech insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je veden patřičnými krajskými soudy, které jej zároveň spravují.

Pravidelné sledování insolvenčního rejstříku se vyplatí zejména podnikatelům.

V tomto případě totiž tak mohou celkem snadno sledovat, s kým nadále nebo vůbec neuzavírat obchodní kontakty, případně kdo by mohl pro společnost znamenat určité riziko. Je-li totiž společnost v insolvenci, rozhodně to nevypovídá o tom, že by vám za splněnou a dodanou zakázku zaplatil v termínu nebo dokonce vůbec zaplatil. Firmy pravidelným sledováním tak chrání hlavně samy sebe.

Do insolvenčního rejstříku jsou zapisovány různé údaje spojené s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty. Jde zejména o osobní údaje včetně rodných čísel, aby bylo možné konkrétně identifikovat danou osobu. U firem nechybí identifikační čísla a další informace týkající se dlužníka, které stanovují právní předpisy.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář