Založení společnosti

Archív štítků: Kam pro výpis z registru

Výpis z živnostenského rejstříku

Je-li schváleno živnostenské oprávnění, automaticky je subjekt zařazen do rozsáhlé databáze živnostenského rejstříku. Výpisem tak živnostník prohlašuje, že má způsobilost k úkonům, k nimž se v souvislosti s živnostenským oprávněním zavázal. O výpis je v současné době možné žádat jak formou tištěnou, tak i v elektronické podobě. A to hned na dvou místech, která jsou dostupná prakticky každému z nás.

O výpis z živnostenského rejstříku může zažádat jen ta osoba, která je k tomu pověřena.

Buď samotný živnostník, k němuž se výpis vztahuje nebo osoba, která má v ruce notářsky ověřenou plnou moc – v tomto případě je to složitější cesta, ale je možná. Žádat o výpis je možné buď na samotném úřadu, což zajisté znamená poměrně dlouhé fronty a vyplnění žádosti, nebo na pobočkách České pošty. Právě tam si žadatel může bez problémů a dlouhého vyčkávání odnést výpis z živnostenského rejstříku a to za minimální poplatek 50-, Kč. Společně s výpisem z živnostenského rejstříku je mimo jiné na České poště možné žádat o výpis z trestního rejstříku opět za stejný poplatek.

V současné době je plně v provozu internetový portál Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou k dispozici některé údaje o osobách samostatně výdělečně činných. Na základě kritérií poměrně jednoduchého vyhledávače je možné najít konkrétní osobu a informovat se tak o její podnikatelské činnosti. Konkrétními údaji se myslí buď osobní údaje, jako je například jméno, příjmení nebo místo podnikání, případně identifikační číslo dané osoby nebo subjektu.

Po zadání kritérií se tak můžete informovat o tom, v jaké oblasti daná osoba vykonává svou činnost, případně jakou dobu.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář