Založení společnosti

Archív štítků: Obchodní rejstřík

Výpis obchodního rejstříku

Do obchodního rejstříku je automaticky zařazen každý podnikatelský subjekt, který se přihlásil k podnikání na patřičném krajském soudu. V obchodním rejstříku jsou vedeny všechny společnosti a další subjekty, které vyvíjí podnikatelskou činnost – i fyzické osoby, přičemž výpis z obchodního rejstříku je k dispozici každému, kdo si takový výpis vyžádá nebo si jej najde na veřejně přístupném internetovém portálu.

Výpisy z obchodního rejstříku se obecně rozdělují na dvě trošku odlišné listiny. Jednou z nich je ověřený výpis z obchodního rejstříku, o který si na krajském soudu může zažádat jen ta osoba, která má v ruce patřičné oprávnění.

Druhou listinou je pak informativní výpis, který je k dispozici každému a zcela zdarma, je veřejně přístupný běžně na internetu. V informativním výpisu pochopitelně zájemci nenajdou některé podrobné údaje, které slouží výhradně očím tomu určeným. Výhodou informačního rejstříku je, že je jednak dostupný každému, navíc rychlost vyhledání je naprosto nezpochybnitelná. Výpisy lze na základě různých kritérií vztahujících se k podnikatelskému subjektu nebo společnosti vyhledat na k tomu pověřených internetových stránkách, kde jsou veškeré informace pravidelně aktualizovány a obměňovány.

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje jak přesný název a sídlo společnosti nebo podnikatelského subjektu, tak i například předmět podnikání, právní formu, identifikaci statutárních orgánů nebo identifikační číslo podnikatele. Výpis se hodí mít v ruce zejména při vyřizování některých právních záležitostí, kde je předmětem právě onen úplný výpis. Ve veřejném seznamu je tedy možné dohledat prakticky kohokoli, kdo vykonává nějakou podnikatelskou činnost.

Pokud tato osoba nebo společnost v rejstříku není zaznamenána, s největší pravděpodobností již ukončila svou podnikatelskou činnost, čímž byla automaticky vyřazena z obchodního rejstříku.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář