Založení společnosti

Archív štítků: Obchodní rejstřík online

Justice obchodní rejstřík od 1.1.2014

Chcete-li si zjistit přímé a přesné informace o podnikatelích, pak je ideálním místem právě obchodní rejstřík. Do tohoto veřejně přístupného obchodního rejstříku jsou zapisovány veškeré údaje o podnikatelích, společnostech a firmách a jejich hlavním předmětu podnikání.

Justice.cz je veřejným portálem soudnictví v České republice, který je spravován a zřizován Ministerstvem spravedlnosti.

Na oficiálních internetových stránkách Justice.cz se nachází dva veřejně přístupné rejstříky.

Obchodní a insolvenční rejstřík, ve kterém je možné dohledat veškeré údaje o právnických subjektech, které jsou v konkursu nebo o fyzických osobách, na které bylo a je v současné době uvaleno oddlužení. Ve veřejném rejstříku je možné vyhledávat na základě osobních údajů nebo podle originálního identifikačního čísla, které bylo osobě nebo subjektu přiděleno v době vyřízení živnosti nebo podnikání. Pokud je žadatel identifikačního čísla neznalý, lze zvolit pokročilé a podrobné vyhledávání.

Oficiální internetové stránky Justice.cz poskytují i některé veřejně přístupné kontakty v rámci osob pracujících v některých organizacích. Lze tak získat spojení například na osoby ze soudů, ministerstev a dalších státních organizací nebo podniků, které jsou plně v provozu. Na stránkách jsou mimo jiné k dispozici aktuální informace a zprávy týkající se nejen občanského zákona.

Obchodní rejstřík, jak již bylo řečeno, je veřejným seznamem, ze kterého je možné pořizovat opisy a kopie – jde-li o veřejně přístupné informace. Kromě spisů jsou k dispozici i podrobné údaje o společnosti, o její činnosti a době provozu. V úplném výpisu z obchodního rejstříku jsou uvedeny mimo jiné i informace o společnících ve společnostech a firmách, o předmětu podnikání nebo statutárních orgánech.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpis obchodního rejstříku

Do obchodního rejstříku je automaticky zařazen každý podnikatelský subjekt, který se přihlásil k podnikání na patřičném krajském soudu. V obchodním rejstříku jsou vedeny všechny společnosti a další subjekty, které vyvíjí podnikatelskou činnost – i fyzické osoby, přičemž výpis z obchodního rejstříku je k dispozici každému, kdo si takový výpis vyžádá nebo si jej najde na veřejně přístupném internetovém portálu.

Výpisy z obchodního rejstříku se obecně rozdělují na dvě trošku odlišné listiny. Jednou z nich je ověřený výpis z obchodního rejstříku, o který si na krajském soudu může zažádat jen ta osoba, která má v ruce patřičné oprávnění.

Druhou listinou je pak informativní výpis, který je k dispozici každému a zcela zdarma, je veřejně přístupný běžně na internetu. V informativním výpisu pochopitelně zájemci nenajdou některé podrobné údaje, které slouží výhradně očím tomu určeným. Výhodou informačního rejstříku je, že je jednak dostupný každému, navíc rychlost vyhledání je naprosto nezpochybnitelná. Výpisy lze na základě různých kritérií vztahujících se k podnikatelskému subjektu nebo společnosti vyhledat na k tomu pověřených internetových stránkách, kde jsou veškeré informace pravidelně aktualizovány a obměňovány.

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje jak přesný název a sídlo společnosti nebo podnikatelského subjektu, tak i například předmět podnikání, právní formu, identifikaci statutárních orgánů nebo identifikační číslo podnikatele. Výpis se hodí mít v ruce zejména při vyřizování některých právních záležitostí, kde je předmětem právě onen úplný výpis. Ve veřejném seznamu je tedy možné dohledat prakticky kohokoli, kdo vykonává nějakou podnikatelskou činnost.

Pokud tato osoba nebo společnost v rejstříku není zaznamenána, s největší pravděpodobností již ukončila svou podnikatelskou činnost, čímž byla automaticky vyřazena z obchodního rejstříku.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář