Založení společnosti

Archív štítků: Pro firmy

Insolvenční rejstřík dlužníků

Insolvenční rejstřík dlužníků není na internetu rozhodně žádnou novinkou. Jde o veřejně přístupný seznam, ve kterém jsou zapsány a uvedeny veškeré podrobné informace o subjektech, které podléhají insolvenci. Mezi zapisované subjekty se řadí jak fyzické osoby v rámci kterých bylo zahájeno insolvenční řízení, tak i právnické osoby nebo nepodnikatelské subjekty. Ke každé ze zmíněných osob se pochopitelně vztahuje jiný název v rámci insolvence, smysl je však naprosto stejný.

Insolvenční řízení je název oficiální v rámci fyzických osob, u právnických osob je používán termín konkurs a naopak u osob, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost, jde o oddlužení. Tyto termíny je vhodné znát, budete se daleko snáze orientovat v zápisech insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je veden patřičnými krajskými soudy, které jej zároveň spravují.

Pravidelné sledování insolvenčního rejstříku se vyplatí zejména podnikatelům.

V tomto případě totiž tak mohou celkem snadno sledovat, s kým nadále nebo vůbec neuzavírat obchodní kontakty, případně kdo by mohl pro společnost znamenat určité riziko. Je-li totiž společnost v insolvenci, rozhodně to nevypovídá o tom, že by vám za splněnou a dodanou zakázku zaplatil v termínu nebo dokonce vůbec zaplatil. Firmy pravidelným sledováním tak chrání hlavně samy sebe.

Do insolvenčního rejstříku jsou zapisovány různé údaje spojené s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty. Jde zejména o osobní údaje včetně rodných čísel, aby bylo možné konkrétně identifikovat danou osobu. U firem nechybí identifikační čísla a další informace týkající se dlužníka, které stanovují právní předpisy.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář