Založení společnosti

Archív štítků: Rejstříky firem

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti a zahrnuje veškeré velmi podrobné informace týkající se všech oficiálně vedených dlužníků. Insolvenční rejstřík je tedy seznam dlužníků se všemi potřebnými údaji, z nichž jsou samozřejmě zveřejněny jen některé povolené a veřejně přístupné údaje.¨

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný seznam, do kterého mohou libovolně nahlížet všechny osoby, mohou si z něj pořizovat opisy i kopie jakékoli osoby. O kompletní výpis je možné žádat jak na pobočkách České pošty, kde je mimo jiné možné pořídit i další výpisy, například výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku trestů.

V insolvenčním rejstříku jsou vedeny osoby a subjekty, které podléhají insolvenčnímu řízení. Může se jednat jak o fyzické a právnické osoby, tak i o nepodnikatelské subjekty. U každé osoby nebo subjektu je možné přesně zjistit, zda právě v jeho záležitosti probíhá oddlužení nebo konkurs. V souvislosti se subjektem jsou zapisovány všechny údaje, které stanovují právní předpisy.

  • jméno subjektu nebo společnost 
  • důvod insolvence 
  • identifikační číslo subjektu
  • u fyzických osob rodné číslo nebo datum narození 
  • trvalé bydliště nebo sídlo společnosti

Mimo výše zmíněných údajů a informací je možné u některých subjektů nebo osob dohledat skutečnost, proč bylo insolvenční řízení zahájeno a v jaké věci. Dále je možné dohledat informace o některých událostech, které jsou přímo spojeny s daným insolvenčním řízením – pokud jde o informace veřejné. V insolvenčním rejstříku je možné hledat online. V současné době je v provozu hned několik stránek, kde je možné zejména podle jména a příjmení nebo identifikačního čísla dohledat potřebnou osobu nebo subjekt v insolvenci.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář