Založení společnosti

Archív štítků: Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Je-li schváleno živnostenské oprávnění, automaticky je subjekt zařazen do rozsáhlé databáze živnostenského rejstříku. Výpisem tak živnostník prohlašuje, že má způsobilost k úkonům, k nimž se v souvislosti s živnostenským oprávněním zavázal. O výpis je v současné době možné žádat jak formou tištěnou, tak i v elektronické podobě. A to hned na dvou místech, která jsou dostupná prakticky každému z nás.

O výpis z živnostenského rejstříku může zažádat jen ta osoba, která je k tomu pověřena.

Buď samotný živnostník, k němuž se výpis vztahuje nebo osoba, která má v ruce notářsky ověřenou plnou moc – v tomto případě je to složitější cesta, ale je možná. Žádat o výpis je možné buď na samotném úřadu, což zajisté znamená poměrně dlouhé fronty a vyplnění žádosti, nebo na pobočkách České pošty. Právě tam si žadatel může bez problémů a dlouhého vyčkávání odnést výpis z živnostenského rejstříku a to za minimální poplatek 50-, Kč. Společně s výpisem z živnostenského rejstříku je mimo jiné na České poště možné žádat o výpis z trestního rejstříku opět za stejný poplatek.

V současné době je plně v provozu internetový portál Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou k dispozici některé údaje o osobách samostatně výdělečně činných. Na základě kritérií poměrně jednoduchého vyhledávače je možné najít konkrétní osobu a informovat se tak o její podnikatelské činnosti. Konkrétními údaji se myslí buď osobní údaje, jako je například jméno, příjmení nebo místo podnikání, případně identifikační číslo dané osoby nebo subjektu.

Po zadání kritérií se tak můžete informovat o tom, v jaké oblasti daná osoba vykonává svou činnost, případně jakou dobu.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit živnost

Založení živnosti rozhodně není nic těžkého nebo příliš zdlouhavého ba ani dokonce finančně náročného. Dříve se říkalo živnostenský list, v současné době jej ale nahradil termín živnostenské oprávnění. O živnostenské oprávnění je vždy nutné žádat v místě trvalého bydliště.

V první řadě je nutné, abyste si zvolili druh živnosti, kterou budete vykonávat. Velká většina živností se řadí do kategorie tzv. volných živností, kde není nutné dokládat ani mít k dispozici žádné osvědčení o způsobilosti vykonávat tuto činnosti ani případný doklad o praxi v oboru. Pokud jsou ale odborné znalosti podmínkou, pak je nutné vše doložit – jde o živnosti řemeslné, vázané a koncesované. A jak již bylo řečeno, založení živnosti je velmi jednoduché. Na živnostenském úřadu tedy stačí, když vyplníte jednotný registrační formulář, uhradíte poplatek ve výši 1 000,- Kč a máte prakticky vystaráno.

Živnostenské oprávnění získáváte během zhruba dvou týdnů, přičemž výpis z živnostenského rejstříku obdržíte už během jednoho týdne.

Vyplněním formuláře totiž ohlašujete svou živnost a v souvislosti s formulářem se zároveň zavazujete k plnění určitých povinností. Jednak se tak zaregistrujete k dani z příjmu fyzických osob, zdravotního a sociálního pojištění. Nutno zmínit, že zálohy na veškeré pojištění jsou v souvislosti s živností daleko vyšší, než kdybyste si sociální a zdravotní pojištění platili sami a nebyli zaměstnáni u žádného konkrétního zaměstnavatele. Rozdíly ve výši plateb za pojištění se vztahují zejména k tomu, zda živnost berete jako hlavní zdroj obživy nebo jen jako přivýdělek.

Při pouhém přivýdělku činí minimální záloha na sociální pojištění zhruba 700,- Kč, u hlavní činnosti je to více jak 1 800,- Kč. Pokud jde o pojištění zdravotní, zde je stanovena částka na zhruba 1 600,- Kč.

Vložil Jak založit | Štítek , , , | Zanechat komentář