Založení společnosti

Archív štítků: Živnosti a jejich evidence

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je spravován Živnostenským úřadem a jedná se o rozsáhlý informační systém, který eviduje veškeré údaje související s provozováním živností v České republice i v zahraničí. Tento veřejný seznam je provozován formou elektronickou a je tak k dispozici všem, v jejichž zájmu je například ověření si živnostenského oprávnění dané osoby. Jak tedy v rejstříku hledat?

Živnostenský rejstřík má k dispozici poměrně podrobný vyhledávač, díky kterému se snadno může každý dostat k požadovaným informacím. Vyhledávat je možné jak podle fyzické osoby, tak i podle právnického subjektu, který je v živnostenském rejstříku evidován. U subjektů je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla, což je nejjednodušší řešení, protože identifikační číslo má každý podnikatel originální, tím pádem se okamžitě dočkáte výsledku. U osob je možné vyhledávat na základě jména, příjmení, případně na základě informací o trvalém bydlišti.

Nezapomínejte ale ani na poslední bod, kterým je omezení platnosti živnostenského oprávnění. Lze totiž vyhledávat jen mezi těmi osobami a subjekty, které jsou platné, ale i mezi těmi neplatnými, například pokud byla živnost pozastavena.

U každé osoby nebo subjektu je uvedeno identifikační číslo, informace zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, sídlo společnosti nebo místo vykonávání činnosti a další informace týkající se předmětu podnikání nebo živnosti. Do živnostenského rejstříku jsou zcela automaticky zařazeni ti, kdo si vyřídí na patřičném živnostenském úřadu živnostenské oprávnění, na jehož základě je možné vykonávat danou pracovní činnost.

Společně s živnostenským oprávněním ale vzniká i povinnost přihlásit se k dani z příjmu fyzických osob a platbě záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář